Staff Detail

S.No. Name DS/O, D/O, W/O D.O.B. Qualification DIESIGNATION
1 MRS BHAVNA KAUSHIK MR. NITIN KAUSHIK 01/07/1984 "M.SC. B.ED." HEAD MISTRESS
2 MS.ANSHU MR. SHILA NATH SINGH 10/04/1994 M.COM. D.EL.ED PRT
3 MS. EKTA SHARMA MR. ASHOK KUMAR SHARMA 16/06/1993 M.COM,D.EL.ED PRT
4 MS.HIMANSHI LODHI MR. RAKESH KUMAR LODHI 15/11/1996 M.COM,D.EL.ED PRT
5 MS.KHUSBOO SINGH MR. LAL BHADUR 08/05/1994 M.COM,D.EL.ED PRT
6 MRS. PARUL AGARWAL MR. RAJEEV MOHAN AGARWAL 01/07/1980 M.COM,D.EL.ED PRT
7 MS.RUPINDER KAUR MR. KALVINDER SINGH 10/03/1995 M.COM,D.EL.ED PRT
8 MRS.SHAZIA PARVEEN MR.MOHD TARIQ KHAN 30/04/1981 "M.A. B.ED. " TGT
9 MRS.RADHA GUPTA MR. PANKAJ GUPTA 26/01/1984 "M.A.(ENGLISH) B.ED" TGT
10 MRS.SUCHI SAXENA MR. ABHISHEK SAXENA 13/08/1990 M.Sc.D.EL.ED TGT
11 MRS. KAMAL JEET KAUR MR. RAM SINGH 02/06/1986 M.Com.B.ed TGT
12 MRS.ROMI GANGWAR MR. JHAJHAN LAL GANGWAR 01/01/1990 M.Com, D.EL.ED TGT
13 MS. ANAB MALIK MR. MOHD. GAYAS MALIK 17/09/1994 MBA TGT
14 MR. PARAG GUPTA MR. SANTOSH KUMAR GUPTA 02/04/1991 MBA TGT
15 MRS.SEEMA VERMA MR. GOPAL VERMA 05/06/1972 M.A NTT PRT
16 MRS. AMREEN NAZ MR. LAIQ AHMAD 01/07/1982 M.SC.(PHYSICS) PGT
17 MRS. MAGDALENE LAL MR.SAJAN MASIH 03/08/1976 M.A. B.ED TGT
18 MRS.ASHA VERMA LATE MR. SHIV KUMAR VERMA 01/04/1969 M.A., B.ED,B.Lib LIBRARIAN
19 MR.TRILOK CHANDRA MR. RAM SINGH VERMA 19/06/1985 B.A. B.Ped., Diploma in yoga PTI/WELLNES
20 MRS. NISHA PARVEEN MR. MOHD ASLAM 09/07/1997 B.SC. B.ED TGT
21 MR.NEERAJ RATHORE MR. CHANDRA PRAKASH 21/06/1992 B.COM CLERK
22 MRS.SHWETA SINGH MR. SANJOG SINGH 25/04/1986 B.A. CLERK
23 Mr.HARDIK BHATNAGAR Mr. MANOJ BHATNAGAR 25/03/1996 B.Com. CLERK